Reklamácia

 

V prípade reklamácie tovaru nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky:

Adresa pre vrátenie zásielky / expedičný sklad
Českomoravská 2408/1a, Praha 9, 190 00

OZNÁMENIE O ODSTÚPENÍ OD KÚPNEJ ZMLUVY

Avlis s.r.o.
IČO: 04719999
info@slimpasta.sk

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar
1) Dátum objednania tovaru:
2) Dátum obdržania tovaru:
3) Číslo objednávky:
4) Popis produktu:
5) Meno a priezvisko:


Adresa (ulica, popisné číslo, PSČ,):
Mesto:
Kontakt:


6) Dátum:
7) Podpis:

Formulár pre vrátenie a výmenu tovaru_SK